Scheppersinstituut Wetteren

2012-2013

vip eerstejaars sept2012

De winnaars van de creatieve uitdaging Op het juiste spoor hebben op woensdag 19 september kunnen genieten van een unieke VIP-behandeling.

voorstelling eva 2

Energie-Veiligheid-Afval, kortweg EVA. Deze thema's werden onlangs op een interactieve wijze voorgesteld aan alle eerstejaarsleerlingen.

 

tuin2012 01

Leerlingen en leerkrachten van onze afdelingen bouw, tuinbouw, bloemsierkunst en hout zijn druk in de weer geweest voor een opmerkelijke bijdrage tijdens Tuin 2012 op de Markt van Wetteren.  

onthaal 1stejaars 0

Maandagochtend 3 september: we begroeten 180 nieuwe gezichten in het eerste leerjaar! Alweer een succesvolle start met vele beloftevolle jongens en meisjes. Samen met hun ouders hopen we dat ze zich spoedig thuis voelen in hun nieuwe school.

vertrouwensleerlingen 01

Een uitgebreide groep vertrouwensleerlingen zal opnieuw klas- en vakleerkrachten ondersteunen in hun begeleiding van eerstejaarsleerlingen.

 

nieuwe leerkrachten 01

Het voltallige schoolteam zal de 1085 Scheppersleerlingen (een nieuw record!) opnieuw coachen doorheen het schooljaar.