Scheppersinstituut Wetteren

thumbnail image 6483441 6 In het leven in de 21ste eeuw komen technologische veranderingen in een hoog tempo op ons af. Onze maatschappij wordt steeds meer gedigitaliseerd. Om voorbereid te zijn op de technologieën van morgen zijn computationele vaardigheden nodig.

Computationeel denken wordt beschreven als het menselijke vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel te zien. Volgens verschillende bronnen wordt computationeel denken als een noodzakelijke basisvaardigheid gezien naast lezen, schrijven en rekenen.
In de 2de graad D-finaliteit (5 uur) krijgt computationeel denken een plaats binnen het nieuwe leerplan wiskunde.
Onze leerlingen van het 3de jaar Technologische Wetenschappen en Biotechnische Wetenschappen gebruiken Python als tekstuele programmeertaal.
Met veel overgave en een groot enthousiasme hebben onze toekomstige wetenschappers allerlei algoritmes opgesteld om problemen snel en handig te kunnen oplossen. Zo schreven ze uiteenlopende programma’s van eerder geziene leerstofonderdelen zoals het berekenen van de functiewaarde, het controleren of een getal al dan niet tot een interval behoort of het nagaan of drie getallen een Pythagorisch drietal vormen.
Programmeren helpt bij het ontwikkelen van de leer- en denkvaardigheden die in een moderne schoolloopbaan noodzakelijk zijn. Programmeren geeft daarom een tastbare invulling voor computationeel denken en illustreert het nut ervan doordat het leidt tot concrete, toonbare resultaten zoals een computerprogramma of een werkende robot.

Thierry De Waele, leerkracht wiskunde

thumbnail image 6483441 5 thumbnail image 6483441