Scheppersinstituut Wetteren

Vandaag nam het overlegcomité een aantal drastische beslissingen die ons allen aanbelangen.

Een officieel schrijven van het departement onderwijs hebben wij nog niet ontvangen. Toch houden we er aan u reeds van volgende beslissingen op de hoogte te brengen.

1. De geplande proefwerken (schriftelijk en mondeling) gaan door zoals gepland.
2. De school voorziet busvervoer tot en met woensdagmiddag 31 maart.
3. De klassenraden voorzien op donderdag 1 en vrijdag 2 april, worden verplaatst en zullen na de paasvakantie plaatsvinden.
4. De leerlingen ontvangen het trimesterrapport pas na de paasvakantie. Het rapport met de resultaten van het dagelijks werk R2.2 (voor de leerlingen die dit nog niet hebben ontvangen) wordt wel ter beschikking gesteld.

Verdere informatie zal aan alle ouders worden bezorgd via het ouderportaal