Scheppersinstituut Wetteren

1. Werkomgeving
NMBS is de Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal en het vervoer van en de communicatie met de reizigers. In het kader van haar opdracht van openbare dienst staat ze in voor het binnenlandse en grensoverschrijdende vervoer van reizigers. Haar prioriteiten hierbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld. In dat kader is ze ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de reizigers. Daarnaast is NMBS actief in het internationale reizigersverkeer, in het bijzonder door haar participaties in Thalys en Eurostar, en biedt ze via haar dochteronderneming LINEAS ook logistieke diensten aan in de sector van het goederenvervoer. NMBS staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend materieel, stations en onbewaakte stopplaatsen. Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations en stopplaatsen met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m². De directie Stations telt ongeveer 1300 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 mio euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgeving. De afdeling B-ST.2N staat in voor het onderhoud van alle technische installaties in de area Noord West (Oost- en West Vlaanderen en een deel van Vlaams Brabant). Repetitieve werken worden uitbesteed en grondig opgevolgd. Kleine werken worden in eigen beheer uitgevoerd. Dringende storingen worden 24/24 7/7 afgehandeld in eigen beheer.
2. Functie en verantwoordelijkheden
Als technicus elektriciteit maak je deel uit van onze ploeg van
technici die elke dag opnieuw instaan voor het onderhoud en de
veiligheid van onze technische installaties.
 Je staat in voor het zelfstandig uitvoeren van herstellingen
en kleine renovaties aan de verlichtings-, laagspannings- en
hoogspanningsinstallaties. Dit betreft hoofdzakelijk het
vernieuwen of bijplaatsen van verlichting, stopcontacten,
aansluitingen, nieuwe en/of grote verdeelborden,
aanpassingen in elektrische borden en het leggen van
elektrische bekabeling
 Je kunt een elektrisch schema analyseren alsook
aanpassen, hebt interesse in automatisatie en PLC
sturingen en hebt een goede brede elektrische kennis.
 Je bent in staat snel en efficiënt technische storingen aan
elektrische installaties en infrastructuur op te lossen
 Je voert preventief en correctief onderhoud uit aan onze
technische installaties.
 Je bent in staat om de gevaren van werken in te schatten en
ervoor te zorgen dat de veiligheid ten allen tijde
gegarandeerd blijft. Hiertoe volg je de regels, procedures en
kwaliteitsvoorschriften correct op en geef je steeds voorrang
aan de veiligheid.
 Je bent bereid om deel te nemen aan een wachtdienst en
op regelmatige basis in het weekend of buiten de diensturen
te werken.
 Je bent een teamplayer en klaar voor een uitdaging op
maat.
Je rapporteert aan de Responsible Maintenance Technical
installations.
Jouw werkzetel is vlakbij het Station Gent Sint-Pieters. De
installaties zijn verspreid over de provincies Oost- en West
Vlaanderen.
Jobnews 704 H-HR/2018
3. Profiel
Je bent in het bezit van een diploma van secundair onderwijs
(of gelijkwaardig) behaald in het technisch of
beroepsonderwijs, studiegebied “mechanica-elektriciteit”.
Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in
bezit te zijn van een gelijkwaardigheidattest afgeleverd door de
Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen).
Technische competenties:
 Je hebt door opleiding en ervaring over een goede kennis
van elektriciteit.
 Je kan elektrische schema’s lezen.
 Je beschikt over een rijbewijs type B
Pluspunten:
 Je hebt kennis/interesse in PLC sturingen.
 Je hebt praktijkervaring in de montage van
verlichtingstoestellen
 Je kunt vlot met een computer werken en je hebt een goede
kennis van MS Office.
 Je hebt geen hoogtevrees
 Je hebt ervaring met Dali of KNX lichtsturing
Gedragscompetenties:
 Je gaat systematisch te werk in het analyseren van een
probleem, en maakt maximaal gebruik van beschikbare
gegevenswww.despoorwegenwervenaan.be
Stations / technicus
elektriciteit
 Je handelt nauwgezet en correct binnen je domein van
verantwoordelijkheden, met respect voor de procedures.
 Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende
taken en contacten
 Je structureert en organiseert je werkzaamheden waarbij
ook andere mensen betrokken zijn. Je houdt hierbij rekening
met de te respecteren deadlines, de nodige uitvoeringstijd
 Je werkt vlot in teamverband, maar indien nodig ben je ook
in staat om beslissingen te nemen, leiderschap te tonen en
taken te delegeren
 Dankzij je goede communicatieve vaardigheden leg je vlot
contact met de verschillende betrokkenen en maak je je
goed verstaanbaar
4. Wij bieden je
 Een verrijkende en motiverende job
 Verdere begeleiding en opleiding
 Een aangename werksfeer
 Een aantrekkelijk salaris en heel wat bijkomende voordelen
En vooral: Een betrekking met veel verantwoordelijkheid en met
de mogelijkheid om je talenten volop te ontplooien
5. Welke stappen doorloop je?
1) Interesse? Stel je online kandidaat via
www.despoorwegenwervenaan.be
2) CV screening. Indien je kandidatuur voldoet aan het
gevraagde profiel nodigen we je uit om de niet eliminerende
geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te
vullen. De directie behoudt zich van het recht om de
kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het
profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.
3) Daarna volgt een jurygesprek waarin gepeild wordt naar je
motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.
4) Als je de kandidaat bent die we zoeken, dien je een
medisch onderzoek af te leggen en ons nog enkele
administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het
strafregister, kopie van de geboorteakte enz.)
Daarna ben je helemaal klaar voor je nieuwe werkdag!
6. Vragen?
Over de selectieprocedure?
Evelien Baetens, 02/525.23.02, Evelien.baetens@hr-rail.be
Over de inhoud van de job?
Stefan Arickx, 09/242.60.25, stefan.arickx@b-rail.beBelangrijke opmerkingen:
1. Selectieprocedure
 Indien u geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we u uit uw kandidatuur in te
dienen. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website
www.despoorwegenwervenaan.be.
Om dit te doen is het noodzakelijk om een persoonlijk account op bovenstaande website
aan te maken.
Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de
persoonlijke account.
2. Statutaire kandidaten
 Indien u een statutair personeelslid bent, kan u bij deelname aan contractuele proeven, in
sommige gevallen, uw statuut behouden;
 Rang 3 en hoger:
 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een
diploma.
 Rang 9 tot rang 4:
 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een
diploma;
 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking met valorisatie van een diploma,
indien het gaat om een knelpuntberoep.
3. Aanstelling als statutair personeelslid
 Indien de functiebeschrijving overeenstemt met uw huidige graad, behoudt u uw huidige
graad alsook de hieraan verbonden weddeschalen en uw datum van ranginneming.
 Indien de functiebeschrijving verschillend is van uw huidige graad, wordt u aangesteld in
de graad die overeenstemt, met de hieraan verbonden weddeschalen en krijgt u een
nieuwe datum van ranginneming.
BIJZONDERHEDEN:
 Indien u aangesteld wordt in een graad van dezelfde rang, waarbij de weddeschalen lager zijn,
zal u eventueel een opslorpbare weddetoeslag toegekend krijgen. Dit wil zeggen dat u geen
loonverlies doet t.o.v. van uw huidige situatie.