Scheppersinstituut Wetteren

Inschrijvingen

      

Algemene info met betrekking tot inschrijvingen

Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
9230 Wetteren
Tel 09 369 20 72
info@scheppers-wetteren.be

Nuttige documenten bij inschrijving

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij inschrijving :

 • Identiteitskaart en/of SIS-kaart
 • Meest recent schoolrapport, vanaf eind juni mét beslissing van de delibererende klassenraad
 • BaSo-fiche van het 6e leerjaar (bij inschrijving in het eerste leerjaar van de eerste graad)
 • Medische attesten die een eventuele leerstoornis staven
 • De aanwezigheid van de kandidaat-leerling en één der ouders is vereist

  

Wegens het bereiken van de maximumcapaciteit kunnen we geen inschrijvingen meer toelaten in de 2de en 3de graad.

 

virtuele rondgang maart2021 04

 

Wegens de huidige Corona-maatregelen worden alle fysieke contacten binnen de schoolmuren zoveel mogelijk vermeden.

Inschrijvingen 1ste leerjaar

Via onderstaande knop kunnen leerlingen voor het 1ste leerjaar digitaal worden ingeschreven.

Wij willen jullie gerust stellen dat iedereen een plaats heeft en welkom is op onze school!

inschrijvingen 2020 2021 online 1stejaar 01

 

Aanmeldingen voor hogere leerjaren

Via onderstaande knop kunnen nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022 voor het 2de tot het 7de leerjaar worden aangemeld.

inschrijvingen 2020 2021 online 2de7dejaar 02

 

mededeling 24/08/2021 :

Wegens het bereiken van de maximumcapaciteit kunnen we geen inschrijvingen meer toelaten in de 2de en 3de graad.

 

Inschrijvingsbeperkingen voor de hogere leerjaren

 • Voor het beroepsvoorbereidend leerjaar (2BSO): maximaal 26 leerlingen per beroepenveld
 • Voor de tweede en derde graad: maximaal 800 leerlingen
 • Voor het eerste leerjaar van de tweede graad BSO (3BSO): maximaal 16 leerlingen per studierichting
 • Voor het tweede leerjaar van de tweede graad BSO (4BSO): maximaal 16 leerlingen per studierichting 
 • Voor het eerste leerjaar van de derde graad BSO (5BSO): maximaal 16 leerlingen per studierichting 
 • Voor het tweede leerjaar van de derde graad BSO (6BSO): maximaal 16 leerlingen per studierichting
 • Voor het Sense AGM (7AGM): maximaal 20 leerlingenµ

 

Volzetverklaring:

- voor het eerste leerjaar van de tweede graad bouw BSO

- voor het eerste leerjaar van de tweede graad plant-dier en milieu BSO

- voor het eerste leerjaar van de derde graad elektricteit BSO

- voor het eerste, tweede en derde leerjaar van de derde graad hout BSO 

 

Beste ouders

Gelieve onderstaand formulier in te vullen.
Na verzending ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail.
Na controle door de administratie ontvangt u per mail een pdf-document ter ondertekening.

Nog vragen? Neem gerust contact op via 09 369 20 72 of info@scheppers-wetteren.be 

 

Leerlinggegevens


Ouders
Adres(sen)
Officieel adres
Bijkomend adres
Aanmelding voorSchoolinfo vorige school
Info rond zorg
Schooleigen busvervoer

De school organiseert eigen busvervoer.
Er zijn zes verschillende busritten. U vindt alle info daaromtrent op deze website via deze link.
Een abonnement voor dit busvervoer is op jaarbasis. U ontvangt daarvoor een factuur in de loop van de zomervakantie.

Intekening

Een inschrijving wordt pas definitief na akkoordverklaring met het pedagogisch project, het schoolreglement en de privacyverklaring van de school.

U vindt alle info daaromtrent terug op deze website via onderstaande links :

Een inschrijving is tevens pas geldig nadat u de nodige attestering bezorgt aan de school.

Opmerking(en)
Beveiliging

captcha

Mogelijke foutmeldingen na het klikken op 'Verzenden' verschijnen bovenaan het formulier in het rood.

Beste ouders

Gelieve onderstaand formulier in te vullen.
Na verzending ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail.

Let wel, dit betreft geen inschrijving, enkel een aanmelding. Effectieve inschrijvingen zijn pas mogelijk vanaf 19 april 2021.
Na controle door de administratie zal u gecontacteerd worden om een eventuele inschrijving verder te bespreken.

Nog vragen? Neem gerust contact op via 09 369 20 72 of info@scheppers-wetteren.be 

 

Opmerking: Onderstaand formulier is enkel bedoeld voor nieuwe leerlingen!

 

[No form id or name provided!]

infoavond feb2020 01

 

Er worden fysieke schoolbezoeken (duurtijd +/- 1uur), onder de onderstaande voorwaarden, voorzien op de volgende dagen :

 • maandag 8 maart 2021 - van 17.00u tot 20.30u (aanvang per kwartier)
 • dinsdag 9 maart 2021 - van 17.00u tot 19.00u (aanvang per kwartier)
 • woensdag 10 maart 2021 - van 13.30u tot 19.00u (aanvang per kwartier)

 

In deze 'fase oranje' gebeuren rondleidingen van ouders en toekomstige leerlingen in principe digitaal.

Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:

 • Het moet gaan om ouders die een verminderde toegang hebben tot digitale alternatieven. Ouders voor wie er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat het digitale aanbod zijn doel zal voorbijschieten, kunnen dus uitgenodigd worden op school. Ouders die wel een perfecte toegang hebben tot digitale alternatieven, kunnen dus niet op school uitgenodigd worden. Voor hen voorzien we een digitaal alternatief.
 • De bezoeken gaan door met maximaal drie personen én op individuele afspraak.
 • Er zijn op het ogenblik van de bezoeken geen leerlingen van de school op school aanwezig.
 • Uiteraard volgt iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen: afstand houden, mondmasker, nodige handhygiëne én de bezochte binnenruimtes voldoende ventileren of verluchten.

 

 • Alle info gebundeld in een infobrochure (studieaanbod, opvoedingsproject, zorgbeleid, studiebegeleiding, evaluatiesysteem, bereikbaarheid, maaltijden, huur van schoolboeken, enz.)
 • Voorstelling van de opleidingen met behulp van beeldmateriaal en werkstukken
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan leerkrachten, zorgcoördinatoren, afdelingshoofden en directie

  

Belangstellenden melden zich aan via onderstaand formulier.
Er wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging.

 Opmerkingen :

 • Aanvangsmomenten die niet meer voorkomen in de keuzelijst zijn reeds volzet.
 • Indien de huidige fase verandert van oranje naar rood, kunnen de fysieke infomomenten spijtig genoeg niet meer doorgaan.

 

[No form id or name provided!]

 

Wet op de Privacy
De vzw Scheppers-Wetteren verwerkt uw persoonsgegevens voor het versturen van uitnodigingen van schoolactiviteiten en dit conform het privacy beleid dat u kunt nalezen op www.scheppers-wetteren.be.