Scheppersinstituut Wetteren

Lessentabel

3ELI 4ELI 5ELI 6ELI
Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4 4 2 2
Wiskunde 3 3 2 2
Elektriciteit en lab 4 4
Installatiemethoden en realisaties 4 4
Realisaties elektrische installatietechnieken (REIT)
        REIT Automatisering 2 3
        REIT Elektriciteit en lab 4 4
        REIT Installatiemethoden 2 2
        REIT Installatiemethoden technisch tekenen 2 2
Toegepaste natuurwetenschappen 1 1
Installatiemethoden en realisaties praktijk 8 8
Realisaties elektrische installatietechnieken praktijk 10 7
Realisaties elektrische installatietechnieken stage praktijk 2
35 35 35 34

Profiel

Deze studierichting is erop gericht om technici te vormen die zich situeren op het niveau tussen opdrachtgever-ontwerper en de uitvoerder.
De klemtoon van de opleiding ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Ook aan de uitvoering van deze projecten wordt dankzij een stevig pakket praktijk voldoende aandacht besteed.
De theoretische kennis van elektriciteit en elektronica wordt uitgediept en aangevuld met de kennis van installatiemethoden voor residentiële en industriële installaties.
Naarmate de opleiding vordert wordt ook hier steeds meer aandacht besteed aan projectmatig werken, zodat de integratie van de theorie en de praktijk maximaal wordt gewaarborgd.
De studie van elektrische machines, de schakeling en de aansluitmogelijkheden komen uitgebreid aan bod. Oplossen van beveiligingen van machines aan de hand van de vigerende veiligheidsrichtlijnen zorgt voor een realiteitsgebonden toepassing.
Ook het automatiseringsproces komt aan bod en het werken met PLC en computerondersteunde tekenpakketten behoort eveneens tot de basisopleiding.
Verder gaat ook veel aandacht naar domotica, video- en parlofonie alsook naar de moderne schakeltechnologie.

Studietraject

Het normale studietraject omvat de 2de en de 3de graad. Leerlingen voor wie de theoretische studie echter te hoog is gegrepen kunnen na de 2de graad nog overschakelen naar de praktische kwalificatie “elektrische installaties”(BSO).
Sommige leerlingen kiezen er ook voor om na de 2de graad over te schakelen naar de 3de graad sanitair en centrale verwarming, waar de vooropleiding elektriciteit een duidelijke meerwaarde biedt voor dit pakket.

Toekomstmogelijkheden

De tewerkstellingsmogelijkheden zijn onder meer technicus residentiële en industriële installaties.
Door de genoten vorming zijn ze in staat om verantwoordelijkheden op te nemen bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden in de functie van werfleider.
Verder studeren in het hoger onderwijs is eerder uitzonderlijk, maar voor vele leerlingen kan het volgen van een bijkomend 7de jaar specialisatie de gelegenheid bieden om bijkomende vaardigheden te verwerven op het vlak van onder meer stuur- en bewakingstechnieken.