Scheppersinstituut Wetteren

stem november2016 02

 

Bij de onderwijskeuze speelt STEM (Sciences – Technology – Engineering – Mathematics) vaak een doorslaggevende rol. Daarom geven we hierna graag een korte toelichting bij wat STEM betekent in het Scheppersinstituut.

Is STEM een studierichting?

Het antwoord hierop is duidelijk neen, het vak STEM bestaat niet en is zelfs niet opgenomen in de leerplannen van de Vlaamse Overheid.

Wat is STEM dan wel ?

Het is een vorm van opleiden die alle elementen van het STEM verhaal op een evenwichtige manier aan bod laat komen. Jonge mensen die een duidelijke interesse hebben voor techniek en technologie omdat ze bvb geboeid zijn door constructies met LEGO of zelf(s) al aan slag gaan met Arduino en daar bovenop een sterk wiskundige aanleg hebben, kunnen we omschrijven als STEM-kinderen. In de studierichtingen industriële wetenschappen, elektriciteit-elektronica en elektromechanica wordt daar bovendien een belangrijke dimensie engineering aan toegevoegd. Maar STEM is vooral een methode waarbij de leraar meer als coach optreedt en de leerlingen uitdaagt om een probleemstelling uit het dagelijkse leven te bestuderen, te analyseren en zelfstandig een technisch-technologische oplossing uit te werken.

Het Scheppersinstituut = door en door STEM

Nog voor STEM een echte hype werd, was onze school reeds een STEM-school. De sterke evolutie van het onderwijs voor wetenschap en techniek ( de vroegere technische school ) tijdens de afgelopen 15 jaar heeft ervoor gezorgd dat het uitsluitend klassieke lesgeven sterk werd terug gedrongen om plaats te maken voor projectwerk. Dit betekent dat wij vakoverschrijdend werken en alle elementen van STEM aanwenden om maatschappelijk relevante problemen aan te pakken en concrete oplossingen uit te werken. Zo hebben wij de afgelopen jaren o.m. opdrachten uitgevoerd om mensen met fysieke beperkingen vlotter te laten functioneren in hun omgeving. Met lasercutters en 3D printers worden er in ons Fablab door de leerlingen prototypes ontwikkeld die na een testfase in echte bruikbare oplossing worden uitgewerkt. Na het intellectuele aspect van het STEM verhaal wordt de opdracht verder uitgewerkt door onze meer praktische afdelingen. De leerlingen bestuderen dan welke materialen en op welke wijze hoogtechnologische machines moeten worden ingezet om het prototype te realiseren. Uiteraard zit er een chronologische leerlijn vanaf het eerste jaar in het STEM verhaal. Onze school is dus door en door STEM in al haar afdelingen.

De resultaten van onze leerlingen mogen dan ook gezien worden, zowel in het hoger als universitair onderwijs. Vooral onze doorstromingsrichtingen met de industriële wetenschappen op kop, waar engineering en probleemoplossend denken voorop staan, scoren uitermate goed.

Wil je dus voor een echt STEM verhaal kiezen dan kan je bij ons putten uit een lange traditie van kwaliteitsvol STEM-onderwijs.