Scheppersinstituut Wetteren

unimath3 Op woensdag 5 februari trokken we met de leerlingen van 6 IWBIO naar de Universiteit in Gent, campus De Sterre voor een deelname aan het wetenschapssensibiliserings-project UniMath. 

UniMath (University Mathematics) heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor het nut van de wiskunde, een wetenschap die maar al te vaak onterecht als overbodig, theoretisch en saai wordt afgedaan. Door echte toepassingen uit te leggen, zonder daarbij de ware aard van de wiskunde uit het oog te verliezen, werden de leerlingen er zich van bewust dat wiskunde nodig is, dat het een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven, en dat net het bestuderen van abstracte wiskundige structuren de wiskunde universeel toepasbaar maakt. Daarnaast was het voor onze leerlingen ook een interessante kennismaking met de universiteit en hun manier van lesgeven. Er namen in totaal 31 scholen deel aan dit project.
Onze leerlingen mochten zelf een keuze maken uit verschillende onderwerpen en kozen voor een Gezichtsherkenning met neurale netwerken, opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen en voor het onderwerp Google PageRank algoritme.

Leerkracht Wiskunde
Leen Schollaert

unimath1 unimath2