Scheppersinstituut Wetteren

Schrijnwerkerij 2015 12 09 Na uitgebreide voorbereidingen kondigen we graag de start van de werkzaamheden voor de nieuwe schrijnwerkerij aan.

Het gebouw omvat 2500 m² bruikbare oppervlakte. Er zijn enkele lokalen voorzien maar het grootste gedeelte wordt ingenomen door werkplaatsen en een machinezaal. Een toegewezen aannemer heeft de opdracht gekregen het stalen skelet, de dakwerken, de waterkelder en de omgevingswerken te verwezenlijken. De andere ruwbouwwerken en de verdere afwerking worden onder leiding van onze leerkrachten, uitgevoerd door leerlingen vanuit verschillende afdelingen. Dit biedt onze leerlingen een unieke kans.

Het gebouw werd vorige maand uitgezet door de aannemer en begin februari is de droogzuiging gestoken. Droogzuiging is nodig om een waterreservoir met een capaciteit van 180 m³ te bouwen die het regenwater opvangt. Een deel ervan dient als bevoorrading van onze afdeling tuinbouw. Zo werken mee aan het milieu bewust omgaan met regenwater. Het grootste gedeelte dient als voorraad voor de brandweer en kan zo gebruikt worden in bepaalde noodgevallen.
Onze leerlingen zijn op dit ogenblik bezig met de voorbereidende werken, zoals het afbreken van de huidige bromfietsstalling, verplaatsen van nutsleidingen, storten van keerwanden voor de nieuwe brandweg, …
Eind februari wordt de gestuurde boring uitgevoerd. Ook dit is een hele onderneming en zal voor onze leerlingen een verrijkende ervaring zijn. Deze werken zijn nodig om de voedingskabels en netwerkleidingen naar het nieuw gebouw te brengen.
De aannemer start vanaf maart 2018 met het monteren van het metalen skelet, plaatsen van de dakdichting en de aanleg van de brandweg. Na de paasvakantie kunnen de leerlingen van de afdeling bouw aan de slag met de riolerings- en metselwerken.
Op deze manier brengen wij onze leerlingen van de verschillende afdelingen in contact met de laatste nieuwe technieken en uitvoeringsmethodes. Door de leerlingen te laten meewerken aan het overgrote deel van de werken, bieden wij hen een belangrijke meerwaarde in hun technische opleiding.
En zo spelen we in op wat de industrie vraagt: goed geschoolde technische mensen. Als STEM en technische school zorgen we ervoor dat de leerlingen beantwoorden aan het profiel dat gevraagd wordt door vele bedrijven. En ondertussen bouwen we ook letterlijk verder aan onze school.
De tussentijdse werken zijn te bezichtigen tijdens de opendeurdagen van 26 en 27 mei 2018 waar we u hopen te ontmoeten.
Van Marcke Karl

WP 20171205 13 11 13 Pro WP 20180130 12 53 36 Pro WP 20180130 13 19 10 Pro