Scheppersinstituut Wetteren

licht aan gaan De donkere wintermaanden gaan gepaard met een verminderde zichtbaarheid én de verhoogde kwetsbaarheid van jonge weggebruikers. Tijd dus voor een grotere waakzaamheid voor al wie ’s ochtends met de (brom)fiets naar school rijdt!

Vanuit de bekommernis “laat je zien, of je bent gezien” nodigen we ouders uit om samen met ons extra waakzaam te zijn.
Gelieve uw zoon of dochter te motiveren om ’s ochtends de (brom)fietsverlichting aan te zetten. Het is ook ten zeerste aanbevolen dat fluo-accenten gedragen worden of bevestigd worden aan de (brom)fiets. 

Geachte ouders, beste leerlingen, onze gezamenlijke inspanningen kunnen er toe leiden dat we een meer verkeersveilige én ongevallenvrije winter tegemoet treden, want …
VERKEERSVEILIGHEID IS EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID!
Met onze oprechte dank voor deze gedeelde bekommernis en medewerking!
Directie en leerkrachten van het Scheppersinstituut Wetteren.