Scheppersinstituut Wetteren

PCG 24_Large Op dinsdag 25 april gingen onze leerlingen van 3-4-5-6 Biotechnische wetenschappen op studie-uitstap met de focus op smaakonderzoek en innovatieve teelttechnieken voor voedsel.

In de voormiddag stond het Proefcentrum voor groenteteelt (PCG) te Kruishouten op het programma met de nadruk op smaakonderzoek. In de namiddag bezochten we twee innovatieve bedrijven, enerzijds het aquacultuurbedrijf Aqua4C, eveneens te Kruishoutem, waar op duurzame wijze Omegabaars gekweekt wordt en anderzijds Urban Crop Solutions te Waregem, een hightech bedrijf dat gespecialiseerd is in geautomatiseerde productie-units voor voedselgewassen.

Het PCG is niet alleen gekend voor zijn praktijkonderzoek op groenten maar ook voor zijn smaak- en consumentenonderzoek. We verdiepten ons in verschillende smaaktesten. Dit gaat dan niet alleen over het al of niet lekker vinden van een product, maar ook over het herkennen van verschillende basissmaken en -geuren. Dit was geen evidente opdracht. Door verschillende producten te proeven leerden we een onderscheid te maken tussen de verschillende smaakelementen. Het was verrassend dat er zoveel smaakelementen betrokken zijn bij de smaakervaring van een product. Na al dat proeven was onze maag al lichtjes gevuld tegen dat het middag werd.

Na de middag bezochten we het meest innovatieve bedrijf binnen de aquacultuur: Aqua4C. Hier konden we met eigen ogen aanschouwen hoe op een ecologisch verantwoorde manier vis gekweekt wordt op het land in grote bakken. Er werd gekozen voor een robuuste vis: de Omegabaars, afkomstig uit Australië. Hoe komt men nu tot de kweek van duurzame vis op land? De vissen worden gevoederd met plantaardig materiaal zoals granen en oliehoudende zaden, dit onderscheidt hen van andere aquacultuurprojecten wereldwijd waar vissen gekweekt worden met vismeel. In Kruishoutem is er een nauwe samenwerking tussen de visboerderij en het naastliggende tomatenteeltbedrijf, en dit voor recirculatie van water en afvalstoffen en gebruik van restwarmte van de serres. Het regenwater van de serres wordt na zuivering gebruikt in de kweekbakken voor de vissen. De uitwerpselen van de vissen gaan als voeding terug naar de tomaten. Dit brengt ons bij een innovatieve toepassing van het oude principe van de kringlooplandbouw waar afval een waardevol product wordt in de volgende schakel van de voedselkringloop.

Als afsluiter stond het hightech bedrijf Urban Crop Solutions op het programma. Hier worden productie-units ontworpen en uitgebouwd voor het telen van voedselgewassen in een afgesloten ruimte vb in een container waarbij alle parameters volledig geautomatiseerd gestuurd worden voor een optimale groei en productieopbrengst. Deze teelttechniek biedt heel wat voordelen. Doordat het gewas in verschillende lagen boven elkaar kan gekweekt worden (Vertical farming) heb je minder oppervlakte nodig. Doordat het een volledig afgesloten systeem is, kan de productie-unit in heel wat omgevingen ingeplant worden: in stedelijk gebied, in gebieden met extreme temperaturen waar je deze gewassen normaal niet zou kunnen kweken, in gebieden met voedseltekort, rampgebieden, ... Het bedrijf bruist van de ideeën voor toepassingsmogelijkheden. Groeit er in de toekomst Belgische sla op Mars?

Wij danken alvast het PCG, Aqua4C en Urban Crop Solutions voor hun gastvrijheid en in het bijzonder hun medewerkers die ons begeleid hebben. Het was een boeiende en leerrijke dag.

Goedele Blancquaert

AQUA4C Bron_Aqua4C_vermelden_1_Large AQUA4C Bron_Aqua4C_vermelden_2 AQUA4C Bron_Aqua4C_vermelden_3 AQUA4C Bron_Aqua4C_vermelden_6_Large
PCG 6_Large PCG 29_Large urban crop_4_Large urban crop_8_Large

Bron foto's: Aqua4C, Urban Crop Solutions