Scheppersinstituut Wetteren

kei tov dat je erbij was juni2019  

Het is kei-tov om te merken dat onze school barst van het talent. We zijn allemaal een kei in iets! We hebben zoveel talenten. Voor onze naasten mogen we een kei, een rots zijn waarop we kunnen bouwen of vertrouwen. Dat is zalig tov! 

Voor velen beginnen nu de examens maar voor het zover was mochten ze nog even genieten van een extra 'vrije' dag: Pinkstermaandag

Pinksteren is het feest van de vurige tongen. Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn apostelen dat hij ze niet in de steek zou laten. Op Pinksteren, 10 dagen later daalde de Heilige Geest neer over deze apostelen in de vorm van vurige tongen. Vol vuur begonnen ze te spreken in vreemde talen. Hun angsten en twijfels waren weg. In de plaats kwamen liefde, vertrouwen, wijsheid, inzicht, moed, kracht en bovenal geloof.

Dit wensen wij al onze leerlingen toe in de komende examenperiode:
Laat ook in jezelf het vuur van Pinksteren levend worden, zoals een vuurtoren die jou richting geeft. Ga op zoek naar die moed en kracht, naar wijsheid en inzicht. Ga vol vertrouwen het eind van het schooljaar tegemoet. En help elkaar hierbij. Gebruik je talenten om die klasgenoot die het wat moeilijker heeft te steunen. Wees de rots waarop kan gebouwd worden. Bied een luisterend oor, een helpende hand. Bevestig elkaar en moedig elkaar aan. Door anderen te helpen, zul je zelf ook groeien en mag ook jij steunen op de ander.

Veel succes aan ieder van jullie met deze laatste loodjes!
Wat het eindresultaat ook brengt, wees niet bedroefd. Als je alles hebt gedaan wat in je mogelijkheden lag, verwijt jezelf dan niks. Kijk vooruit, doe wat je wil en volg je eigen weg.

Dan kunnen wij, leerkrachten en directie, eind juni alleen maar zeggen:
kei tov dat je erbij was, dank u wel en geniet van een welverdiende vakantie!