Scheppersinstituut Wetteren

stem academie 01

Nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de gewenste nieuwsbrief.hier groeit talent minibanner

online plantenverkoop 01

siw jobs logo small

promo tochweltechnisch 04

Vacature technisch assistent groendienst

Het gemeentebestuur van Destelbergen richt een selectieprocedure in voor de aanleg van een werfreserve (miv):

TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST

Niveau DI-D3 - contractueel

SPECIFIEKE TOELATINGS - EN AANWERVINGSVOORWAARDEN

houder rijbewijsB • rijbewijs BE en attest hoogtewerker te behalen binnen de zes maanden na

aanwerving.

KERNTAKEN

snoeien van bomen en planten • ondersteuning bij aanleggen en onderhoud van parken en plantsoenen • bedienen van machines voor snoeiwerk. gazononderhoud, onkruidbestrijding en hakselen. AAN BOD

maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, extralegale verlofdagen en interessantevakantieregeling.

Anciënniteit in een andere openbare dienst wordt in aanmerking genomen voor uw loonberekening. Voor de functie wordt een wervingsreserve aangelegd.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN:

Kandidaturen indienen ten laatste op 14 juni 2016 met aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen of tegen afgiftebewijs bij het onthaal. Gebruik het inschrijvingsformulier te verkrijgen bij het onthaal of online.

MEER INFORMATIE:

Contacteer de Dienst Personeel & Organisatie,Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen, t 09 218 92 42 - secretariaat@destelbergen.be.

Infodocument assistent groendienst

O Onthaal

Dendermondesteenweg 430

(Gemeentehuis Destelbergen)

9070 Destelbergen

t.. 092283309

info@destelbergen.be

Q Onthaal vandaag OPEN van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.

Alle openingsuren

Destelbergen

go gle

http://www.destelbergen.be/nieuws/vacature-technisch-assistent-groendienst

27-05-16

Vacature technisch beambte groendienst I Destelbergen

Destelbergen

DICHT BIJ ALLES

Page I of 1

Vacature technisch beambte groendienst

Het gemeentebestuur van Destelbergen richt een selectieprocedure in voor de aanlegvan een werfreserve (mlv):

TECHNISCH BEAMBTE GROENDENST

Niveau El-E3 - contractueel

SPECIFIEKE TOELATINGS - EN AANWERVINGSVOORWAARDEN

houder rijbewijs B.

KERNTAKEN

ondersteuning bij aanleggen en onderhoud van parken en plantsoenen.

AANBOD

maaltijdcheques. fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, extralegale verlofdagen en interessante vakantieregeling.

Anciënniteit in een andere openbare dienst wordt in aanmerking genomen voor uw loonberekening. Voor de functie wordt een wervingsreserve aangelegd.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN

Kandidaturen indienen ten laatste op 14 juni 2016 met aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen of tegen afgiftebewijs bij het onthaal. Gebruik het inschrijvingsformulier te verkrijgen bij het onthaal of online.

MEER INFORMATIE

Contacteer de Dienst Personeel & Organisatie, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen, t 09 218 92 42, secretariaat@destelbergen.be.

Documenten

Infodocument beambte groendienst

Onthaal

Onthaal

Dendermondesteenweg 430

(Gemeentehuis Destelbergen)

9070 Destelbergen

092283309

info@destelbergen.be

O Onthaal vandaag OPEN van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.

Alle openingsuren

Destelbergen

_Go gle

http : //www.destelbergen.be/nieuws/vacature-technisch-beambte-groendienst