Scheppersinstituut Wetteren

stem academie 01

Nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de gewenste nieuwsbrief.stem-dagen

Logo kei tov 01

online plantenverkoop 01

siw jobs logo small

promo tochweltechnisch 04

Techniekmentor bij de Techniekacademie


Het begrip 'techniekmentor' is ontstaan in het kader van de Techniekacademie. Een techniekmentor is iemand die de sessies
van de Techniekacademie verzorgt, op vrijwillige basis, volgens de leerlijn van het TOS-21 principe (begrijpen, hanteren,
duiden) en de STEM-didactiek (onderzoekend leren, probleemoplossend denken, samenwerking, maatschappelijke relevantie).
Dit voor een groep van max. 20 kinderen van 10-12 jaar (of 8-10 jaar). Bij zo'n sessie zijn er steeds 2 techniekmentoren: ideaal
is iemand van het lager onderwijs (ervaring omgaan met de kinderen) en iemand van het technisch secundair onderwijs
(technische expertise) of een student studiegebied IWT of Onderwijs. Het kan ook een werknemer of een gepensioneerde zijn.
Het klopt dat 'techniek' een serieuze uitdaging is, maar tegelijk een echte noodzaak in onze maatschappij. Een technicus (op
alle niveau’s) moet dagelijks problemen oplossen, abstract denken, gedurfde stappen zetten, stap voor stap dingen aanpakken,
onderzoekend te werk gaan, de uitdaging aangaan …


De Techniekacademie kan je vergelijken met een muziekacademie of sportclub. Kinderen volgen muziek of sport omdat er
ergens talent en interesse is bij de jongere zelf. Het is een ideale kans om in hun vrije tijd dit talent aan te wakkeren, en hopen
dan ook om het op een goede manier te kunnen beleven. Zo is ook de Techniekacademie: kinderen die interesse hebben in
techniek willen er meer over weten en willen techniek beleven op een hoger niveau. We kunnen stellen dat het hier steeds
over gemotiveerde kinderen gaat die meer ‘technische geletterdheid’ wensen te verkrijgen.
Onze eisen betreft de techniekmentoren zijn beperkt. We werken op basis van vertrouwen. We doen het met vrijwilligers die
ergens de ‘passie’ en ‘goesting’ van techniek in zich hebben en die geloven dat zo’n Techniekacademie voor de jongeren een
meerwaarde heeft tot ‘technische geletterdheid’. Onze projecten/thema's handelen over hout, chemie,
mechanica/kunststoffen, elektriciteit, elektronica, bouw, informatica (LEGO Mindstorms), natuurlijk alles op niveau van de
kinderen. Het is dus niet zo moeilijk qua inhoud.


Je kan techniekmentor zijn in één van de 79 gemeenten waar we een Techniekacademie organiseren, zie
www.techniekacademie.be of www.techniekacademie.be/junior ‘Junior is enkel in West-Vlaanderen.
Uw keuze voor Junior Techniekacademie of Techniekacademie en aantal momenten wordt gewaardeerd.


Wat verwachten we van een techniekmentor:
- ‘passie’ en ‘goesting’ voor techniek en het overbrengen naar kinderen … het ‘mentor’ zijn primeert.
- instaan voor de 10 of 12 sessies van 1,5 uur of 2 uur of soms 2x1,5/2x2 uur opdat er soms 2 groepen zijn. Dit mogen ook
slechts enkele sessies zijn (volgens uw specialiteit) of slechts 1 groep.
- goede samenwerking met de 2e techniekmentor – er is een reële ‘bevruchting’ tussen beide
- de techniekmentor met de technische bagage kan voor ietwat extra materiaal, gereedschap … zorgen
- de techniekmentor uit het onderwijs verzorgt meestal het deel 'begrijpen' (aanbrengen van het gegeven, situering,
vraagstelling, uitleg, principes) en het deel 'duiden' (evalueren van het resultaat, nabeschouwing) ... en ook het begeleiden
bij het technisch 'handelen' waar de collega techniekmentor het in handen heeft. Als techniekmentor bent u de coach van de
kinderen, zij kunnen bij u terecht met vragen en hulp.
- het in orde zetten en opruimen van het lokaal, het verzamelen van de materiaal/gereedschapsbox
- vlotte e-mailcommunicatie enkel met de coördinator (de coördinator zorgt voor de organisatie)


Wat bieden wij aan zo'n techniekmentor:
- een goed uitgewerkte syllabus, powerpoint en filmpjes, handleiding projecten
- alle materiaal en het meeste belangrijke gereedschap is aanwezig
- voldoende achtergrondinformatie en tips; vragen mogen steeds gesteld worden, antwoorden komen er vlug
- een netto vrijwilligersvergoeding vergelijkbaar met € 15/uur W-VL - € 17,015/uur O-VL en verplaatsingskosten
à € 0,346/km auto of € 0,2/km fiets of Cambio-vergoeding. Een sweater met Techniekacademie-logo is voorzien.
- vrijwilligersstatuut, verzekering inbegrepen
- een goede organisatie overkoepelend
- jullie kunnen technische ervaring met kinderen opdoen
- vorming: algemene uitleg bij de start van een nieuwe Techniekacademie periode, of specifieke navorming
- er is heel wat flexibiliteit, langs de andere kant verwachten we ietwat initiatief
- soms verloopt het ‘just in time’
- voorbereidende meeting en evaluatiemeeting na de Techniekacademie met warme ontvangst
- wekelijkse nieuwsbrief met info, tips …
- slechts 2 documenten invullen: contract voor verzekering en aantal sessies + km voor vrijwilligersvergoeding


Contact – coördinatie:
Rik Hostyn
rik.hostyn@vives.be
0496/54 86 34