Scheppersinstituut Wetteren

stem academie 01

Nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de gewenste nieuwsbrief.stem-dagen

Logo kei tov 01

online plantenverkoop 01

siw jobs logo small

promo tochweltechnisch 04

GEMEENTE LOCHRISTI

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente LOCHRISTI maakt bekend dat binnenkort een voltijdse betrekking van werkman (m/v) (niveau E) met een startbaanovereenkomst (2 jaar) kan begeven worden.

Beknopte functiebeschrijving :
- Onderhoud van grasperken (onkruid wieden of schoffelen, gras maaien, bloemverzorging, bosmaaien,…)
- Seizoensgebonden taken (bladeren ruimen, aanplantingen, gras zaaien,…)
- Sporadisch helpen bij evenementen (aanbrengen van materieel)
- Meehelpen in de meest ruime zin bij andere diensten

Bezoldiging:
De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 1847,71 euro (exclusief haard- en standplaatsvergoeding). Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum brutowedde van 2307,90 euro/maand.
Voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit komen alle diensten gepresteerd bij de overheid in aanmerking en (vanaf 01.01.2019) maximum 6 jaar relevante werkervaring in de privésector of als zelfstandige.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8 euro), vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding (0,23 eur/km).
Zeer gunstige verlofregeling: 33 vakantieverlofdagen per jaar, exclusief 14 feestdagen.

Toelatingsvoorwaarden:
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, de burgerlijke en politieke rechten genieten en medisch geschikt zijn.

De kandidaten dienen jonger te zijn dan 26 jaar

Aanwervingsvoorwaarden:
Slagen voor een beperkte selectieproef.

Solliciteren:
Tot en met 18 juli 2018 kan je ons je sollicitatiebrief met een curriculum vitae en kopie van je eventuele diploma’s bezorgen via-e-mail (personeelsdienst@lochristi.be), per post (college van burgemeester en schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi) of door afgifte in het gemeentehuis.
Bij je kandidatuur dien je uitdrukkelijk te vermelden “startbaanovereenkomst werkman”.

Aanvullende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst tel. 09/ 326 88 08, of via e-mail: personeelsdienst@lochristi.be.

Het college van burgemeester en schepenen