Scheppersinstituut Wetteren

jaarthema talent advent

Advent: de vier weken voor kerstmis. Een tijd van verwachting en uitzien naar vrede en gerechtigheid. Een tijd van ons steentje bij te dragen om van deze wereld een plaats te maken zoals God die droomde, een wereld waar ook plaats is voor de meest kwetsbare medemens.

De slogan van de adventsactie Welzijnszorg luidt dan ook: 1 op 7 medemensen haalt de eindmeet niet! 1 op 7 medemensen leeft in armoede. Dat betekent meteen ook dat er zes anderen zijn om die éne een duwtje in de rug te geven zodat die ook in het peleton blijft.

Als wakkere mensen willen wij hier op school ook zorg dragen voor wie het moeilijk heeft, zodat ook zij de eindmeet halen. Want groeien doe je niet alleen…

De actie ‘Soep op de stoep’ van Welzijnszorg was bij ons op school ook dit jaar weerom een groot succes. Een kop warme soep tijdens de middagpauze zorgde voor een gezellige verbondenheid. Tegelijk kunnen we de mooie som van 420,43 euro overmaken aan Welzijnszorg die hiermee kansarmen in onze samenleving een duwtje in de rug kan geven. Dankjewel!!!

Dan kan het pas Kerstmis worden!
Intussen wensen we aan iedereen veel moed voor de komende examen- of toetsenperiode.